Nina Karin Monsen • nina.karin.monsen@online.no • © 2009  

Nina Karin Monsen

Statsstipendiat, Fag- og skjønnlitterær forfatter.

NINA KARIN MONSEN

ANTOLOGIER OG TIDSSKRIFTER:

 

 

1. Fri abort, en kvinnerettighet, i Meninger om abort, 1971

 

2. Selvbestemt abort som kvinnesak og globalt ansvar, i Selbestemt abort, en kvinnerett, 1973

 

3. Solidaritetens semantikk, et program, i Filosofihistorie, mening og handling, Festskrift til Anfinn Stigen, Institutt for filosofi, 1973

 

4. Kvinnen og samfunnets krise, Miljømagasinet, 5/74

 

5. Filosofi i vår tid, Dyade, 1/75

 

6. Forord til Kvinnen skapt av mannen, studie av en kvinne, av Hulda Garborg, 1975

 

7. Kvinnefrigjøring i praksis; skisse av en filosofi, i Kvinnekunnskap, 1976

 

8. Hva slags kvinneforskning vil vi ha? Forskningsnytt, 6/76

 

9. Kommunikasjon og kvinnefrigjøring, Samtiden 9/76

 

10. Filosofiens oppgaver i vår tid, Kirke og Kultur, 8/76

 

11. Oppgaver for forsørgelses- og samlivsproblematikk ut fra nyfeministisk perspektiv, i Familie og Kjønnsroller, red. Erik Grønseth, 1976

 

12. Seksualitet, hva det er og hva det betyr i kvinnens liv, I Kvinnekunnskap, 1976

 

13. Om kjærlighet, i Filosofisk hjelpehåndbok, 1976

 

14. Når kunnskap blir frigjørende, Tidsskrift for norsk psykologiforening, 9/77

 

15. Oppgjøret med mødrene, Vinduet, 2/77

 

16. Vår problemfylte frigjøring, Kontur, 3/77

 

17. Når dagen blir kvinnens, Kontur, 2/79

 

18. Kjønnsfascisme - Mannsjåvinist, Pax Leksikon, 1980

 

19. Vår etiske virkelighet, i Ikke-kristen etikk, 1981

 

20. Forkledde guder, i Dette tror jeg på, 1982

 

21. Mary Wolstonecraft, fornuft, moral og frihet, i Den skjulte tradisjon, 1982

 

22. Mot en ny filosofi, i Andre Linjer, 1982

 

23. Søstersolidaritet – en farlig eller god utopi? Sirene 83, siste nr. høsten.

 

24. Human-etikk og kvinnefrigjøring, Kirke og Kultur, 4/83

 

25. Kvinnelig identitet, biologi, rolle eller personlighet, i Kvinnor och Skapande, en antologi om litteratur och konst, tillägnad Karin Westman Berg, 1983 (Første Karin Westman Berg – forelesning i Uppsala).

 

26. Identitet og personlighet, i Kvinnovetenskapeligt tidsskrift, sept. 83

 

27. Forsvarskrift for kvinnekjønnet, i Mann og Masker, syv essays om Ludvig Holberg ved 300-års festen for hans fødsel, 1984

 

28. Person, tenkning og drøm, i Furier er også kvinner, (om Aasta Hansteen) 1984

 

29. Den hverdagslige frihet, Nytt Norsk Tidsskrift, 3/84

 

30. Kvinnebevegelsens massekarakter, Arken, 2/84

 

31. Heller personlig enn kvinnelig, Dyade, 5/6-84

 

32. Kvinnesakens profet, i Venstre hundre år, (Aasta Hansteen)1984

 

33. Barnet som terapeuticum ved infertilitet, barnets rettigheter og interesser ved donorinseminasjon og in vitro fertilisering, Kirke og Kultur, 3/86

 

34. Kvinnekultur - og annen ukultur, i Den innerste esken, festskrift til Lars Roar Langslet, 1986

 

35. Skeptisk feminisme, Nytt norsk tidsskrift, 3/87

 

36. Ideologiske aspekter ved dagens samlivsmønstre, Familien i Krise, Lifo, 3/89

 

37. Tanke og Kjønn, Lifo, 4/90

 

38. Tomme verdier og politisk omvendelse. Et tilbakeblikk på 68-års generasjonens forfattere og deres virkninger, Kulturelt Perspektiv, 1/92

 

39. Menneskemauren: Den indre og ytre masse, Kulturelt Perspektiv, 2/92

 

40. Helse: eget ansvar, Kulturelt Perspektiv, 4/92

 

41. Offeret og bøddelen, Dyade, 4/92

 

42. Elias Canetti, Vestens Tenkere, b.3, 1993

 

43. Politiske ideologier som dirigering av virkeligheten, Kulturelt Perspektiv, 3/93

 

44. Helena Riviére, Meningen var ju att hjãlpa mãnniskorna, inte ta ifrån dem ansvaret, Kulturelt Perspektiv, 3/93

 

45. Hevnen, Kulturelt Perspektiv, 4/93

 

46. En moderne skriftmontasje, Kulturelt Perspektiv, 4/94

 

47. Personen, demokratiet og velferdsstaten, Los, 94

 

48. Yrsa Stenius, Makten og Kvinneligheten, Kulturelt Perspektiv, 4/94

 

49. Vennskap, kjærlighet og kultur, (Lærebok - Ungdomsskolen) - 94

 

50. Barnets verden, Kulturelt Perspektiv, 1/95

 

51. Norsk Flyktningepolitikk og etisk ansvarlighet, Kulturelt Perspektiv, 3/95

 

52. Politisk moralisme, Kulturelt Perspektiv, nr. 4/95

 

53. Kjønnsroller på godt og ondt, Kulturelt Perspektiv, 1/96

 

54. Livet etter døden, Samtiden, 1/97

 

55. Likestilling og Likeverd, (bestilt) Tidens Tegn, 1/97

 

56. Om å invitere håpet inn, i Mitt Liv, mitt håp, red. Kari Rogne, 1998

 

57. Makt og avmakt i helsevesenet, Omsorg nr.4 1998

 

58. Velferdsmennesket og menneskeverdet, Velferd, nr.(?) 1998

 

59. Skattens ubehag, Skattebetaleren nr.3. 98

 

60. Teknikken tar og teknikken gir, Gemini (Sintef) nr. 2, 1999

 

61. Why do we work? Nordic Labour Journal, Nordic Council of Ministers, no 1, 1999

 

62. Monarkiet, en primitiv kult uten moderniseringspotensiale, Prosa, nr.3. 02 (opprinnelig holdt som foredrag i Oslo Rotary-klubb)

 

63. Medias monsterbølge, Bøygen, nordisk stud. Litt.tidskrift. 05

 

64. Skolens lille lykke, Norsk Skoleårbok, 05.

 

65. Læringens betingelser, Lektorbladet nr? 3.03.06

 

66. Hedda Gablers ære, Minerva 07