Om meg

Jeg som skriver denne bloggen har lang og god erfaring med økonomiarbeid og rådgivning både innenfor privat og offentlig sektor, og som selvstendig konsulent. Etter mange år med bevisste beslutninger har jeg lyktes med å få god kontroll også på min private økonomi, og føler derfor at jeg kan leve livet ut uten nevneverdige finansielle bekymringer for meg og familien. Det jeg ønsker med denne bloggen er selvfølgelig å bidra til at også andre kan bli kvitt den børen og kilden til konflikt og stress som økonomisk usikkerhet faktisk er. Alle vet jo at vi har en velferdsstat i Norge, men de fleste av oss har høyere ambisjoner enn å leve på sosialhjelp og ønsker oss en bedre ramme for en sikker og god økonomi.

Min strategi for å oppnå økonomisk uavhengighet har vært å jobbe hardt og godt i de stillingene jeg har hatt som arbeidstaker, samtidig som jeg alltid har hatt et øye rettet mot et annet siktemål: nemlig å sikre en egen inntektsstrøm gjennom selvstendig næringsvirksomhet og investeringer. Selv om de fleste av oss har glede av og godt av å være i arbeid, er det ikke noen tvil om at fra et finansielt ståsted er det beste at man faktisk har en passiv inntektsstrøm som til slutt er uavhengig av noen særlig arbeidsinnsats. En blanding av aksjer, eiendom og aktiva med mindre risiko er godt egnet til dette, men det kreves selvfølgelig at du først bygger opp en kapital som du kan jobbe videre med. Nøkkelen her er hverken høy inntekt eller lave kostnader, men snarere forholdet mellom inntekter og utgifter, som jeg skriver mye om på bloggen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *