Indeksfond eller aktiv forvaltning?

Mange småsparere og litt nye investorer grubler nok sikkert over hva som egentlig er forskjellen på et indeksfond og et fond med aktiv forvaltning. Som de som leser DN og andre aviser med finansnyheter sikkert har fått med seg, har DnB hatt en sak gående mot seg fordi de presenterte indeksfond som aktivt forvaltede fond. Så hva er egentlig forskjellen?

I begge tilfeller er det snakk om fond, så det er greit å vite hva det egentlig er i utgangspunktet. Fond er kapital som en bank eller annet investeringsselskap har investert i et utvalg aksjer, og du kan kjøpe andeler i dette fondet. Sånn sett fungerer fond nesten som aksjer, bortsett fra at du i realiteten eier en liten flik av mange forskjellige selskaper heller enn ett enkelt selskap.

Noen av disse fondene er knyttet opp til en indeks, som for eksempel Dow Jones-indeksen på børsen i New York. Dette er en indeks som er ment å fange opp utviklingen i det amerikanske aksjemarkedet gjennom å følge noen av de største og viktigste selskapene. Et indeksfond oppstår når man kjøper opp en aksjeportefølje som reflekterer hvilke aksjer som er med i indeksen, slik at verdien på porteføljen følger verdien på indeksen. Dette er en billig type fond i den forstand at du betaler ganske lave avgifter til forvalterne. Det er fordi jobben deres i grunnen er ganske enkel, alt de trenger å gjøre er å sørge for at fondet følger indeksen. Samtidig vil resultatene ganske enkelt reflektere utviklingen på den indeksen fondet baserer seg på.

En mer aggressiv og risikofylt form for forvaltning er det som kalles aktiv forvaltning. Her går forvalterne aktivt inn og ut av ulike aksjer og inntar stadig nye posisjoner for å maksimere fondets vekst. Dette gir både større oppside og nedside, samtidig som det selvfølgelig krever mer jobb fra deres side. Derfor må du også betale mer i gebyrer.

Kort oppsummert: med indeksfond følger du markedet, med aktivt forvaltede fond kan du slå markedet. Men du får også større risiko og flere kostnader underveis. Over tid er det dyrt å betale 2 prosent eller mer i årlige kostnader for forvaltningen.

Mye tilsier at indeksfond er det beste for vanlige småsparere som bare vil ha med seg den generelle oppgangen på børsen. Det er som kjent veldig vanskelig å slå markedet over tid og konsekvent, selv for aktive forvaltere i toppklassen. På grunn av dette har indeksfond blitt mer og mer vanlig.

Spørsmålet er imidlertid om den sterke veksten i slike fond er med på å skape bobler. Dersom aksjer i noen selskaper blir kjøpt i enorme mengder bare fordi de er del av en indeks, og uten noen nærmere analyse av markeder, finansielle faktorer, og så videre, kan de fort bli overpriset. Dette er en reell risiko. Da kan det vise seg at indeksfond likevel ikke er så trygge som man lenge har trodd.

Likevel: hvis en slik boble eksisterer, og den endelig sprekker, kommer det også til å gå utover de aktivt forvaltede fondene. Enn så lenge er derfor min anbefaling å satse på de indeksbaserte fondene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *