Nina Karin Monsen • nina.karin.monsen@online.no • © 2009  

Nina Karin Monsen

Statsstipendiat, Fag- og skjønnlitterær forfatter.

NINA KARIN MONSEN

FAGLITTERÆRE BØKER:

 

 

1. Det kvinnelige mennesket, feministisk filosofi, 1975

 

 

2. Jomfru, mor eller menneske, feministisk filosofi, 1984, oversatt til dansk, 1985

 

 

3. Det elskende menneske, person og etikk, l987 (6. oppl. - 2 utg.1998), oversatt til svensk 1988, oversatt til serbisk 2006

 

 

4. Det kjempende menneske, maktens etikk, l990 (3 oppl. - 2 utg.1998)

 

 

5. Under godhetens synsvinkel, livsfilosofiske essays, l992, (2 oppl. 2 utg.1998)

 

 

6. Kultur eller kjønn? Motsetningsfylte verdier og politiske valg i relasjon til tradisjonsbundne, muslimske innvandrerkvinner, 1996. Utredning bestilt av Kommunal- og Arbeidsdepartementet.

 

 

7. Velferd uten ansikt, en filosofisk analyse av velferdsstaten, 1998

 

 

8. Kunsten å tenke, en filosofisk metode til et bedre liv, 2001

 

 

9. Den gode sirkel, en filosofi om helse og kjærlighet, 2002

 

 

10. Det sårbare menneske, en filosofi om skam, skyld og synd, 2004

 

 

11. Livstro, lesestykker (illustrert) 2005

 

 

12. Det innerste valget, språk, tanke og mening, 2007.

 

 

13. Kampen om ekteskapet og barnet, konsekvenser, argumenter, analyser, 2009

 

 

14. Inn i virkeligheten, min vei fra humanetikk til kristen tro, 2010