Nina Karin Monsen • nina.karin.monsen@online.no • © 2009  

Nina Karin Monsen

Statsstipendiat, Fag- og skjønnlitterær forfatter.

NINA KARIN MONSEN

KRONIKKER, SPALTER, INNLEGG, DEBATTER, INTERVJUER (1970 - 2009):

 

 

Det er brukt følgende forkortelser: A: Arbeiderbladet, Af: Aftenposten, Spalter: ID: I dag-spalten,_S: Signert-spalten, BT: Bergens Tidende, D: Dagbladet, M: Morgenbladet. Vårt Land, Damenes, Stv. Midt på side 2, KK: Signert: Klassekampen, Magazinet/Dagen: MD, Frispark. Innlegg fra debatter er stort sett ikke tatt med. Noen få kronikker og artikler kan mangle.

 

 

1970

 

Kvinnesak og smålighet, D, 6/6-70

 

Rollefordelingen mann-kvinne, A, 3/11-70

 

 

1971.

 

Fascisme på hjemmebane, A, 10/05-71

 

Hva skal Nora gjøre, A, 11/8-71

 

Kjønnsbevissthet og lokalisering av fienden. A,??

 

Debatt Femö: Adresseavisen 27/8-71, Fædrelandsvennen 28/8-71

 

 

1972

 

Et hav av propaganda, A, 29/7-72

 

Anmeldelse, ELE for jus. Tidsskrift for rettsvitenskap, nr. 3, 72

 

Intervju Aftp. E.Vilar, 16.03/72

 

Diverse debatter,

 

Kjønnspolitikk. D. ??/72

 

 

1973

 

Alexandra Kollontai om den moderne kvinne, D, 22/12-73

 

Intervju, Vi menn, 23/1-73

 

Intervju, Aft. 27/6-73

 

Intervju VG, Mannsamf. Mai 73

 

Intervju Aft. Husmoren… 10/1-73

 

Intervju-omtale, E.V. Barbro W.

 

 

1974

 

Skal vi samle kvinnebevegelsen? Af, 16/2-74

 

Seksuell frihet, D, 6/7-74

 

Debatt 26/7-74

 

Kvinnen, fosteret og demokratiet, D, 20/11-74

 

Intervju Aft. Mannens rolle, 9/8-74

 

Intervju, Aft. Likestilling, 10/8-74

 

Intervju ??

 

Intervju Lørdagsextra 27/4-74

 

 

1975

 

Ga ut Det kvinnelige mennesket, feministisk filosofi. Bestilt.

 

Er det obskøne bare obskønt, D, 24/5-75

 

Debatt

 

Intervju, Agderposten, 8/3-75

 

Intervju, Aftenposten, 20/9-75

 

 

1976

 

Filosofi og revolusjon, D, 16/3-76

 

Alternativ til adferdsterapi, 26/4-76

 

Skal menn bli lik kvinner? D 4/7-76

 

Barn og karriere, 21/8-76, D

 

Mennesket i livet og døden, D, 16/10-76

 

Anmeldelse: Brekken/Bøhle: Å leve sammen, 30/11-76

 

Kommentar: Vik. To akter for fem kvinner. Nat.program. nr. 3/1976

 

Intervju A, 19/10-76

 

Se debatt om alle feminister er lesbiske D. april 76

 

 

1977

 

Ga ut Kvinnepakten, roman

 

Brev til et barn som aldri ble født, D, 6/1-77

 

Det var engang en kvinnebevegelse, D, 21/1-77

 

Det absolutte monogami, D, 26/1-77

 

Menneskets tredje dimensjon, D, 23/5-77

 

Anmeldelse: Fri til ansvar, her og nå. 29/11-77

 

Lang debatt om Kvinnepakten, VG, samt intervjuer i den anledning.

 

Intervju, VG, kvinner/politikk, 27/6-77

 

Intervju D. Jantelov/kvinner, 5/8-77

 

Intervju Alle Kvinner, nr. 32, 9/8-77

 

Debatt, D. Skallete menn, gå hjem, 27/7-77

 

 

1978

 

Person og samfunn, ingen motsetning, Af, 21/2-78

 

Debatt: D. Litteraturkritikk uten perspektiver/Tove Nilsen

 

Kommentar, film, Oslo K. Julia, 78

 

Debatt – A. Stigen, D. 7/4-78

 

Intervju Biskops Arnö, D. 22/8-78

 

Intervju. VG. Aschehougs Kulturhistorie 1/12, 78

 

Intervju Ida Lou Larsen, utdrag av Kvinnepakten, Sirene 1-2. 78)

 

 

1979

 

Når makten må kvoteres, 4/4-79

 

Pressen, en kulturforurenser, D, 5/12-79

 

Nyfeminstene - snart ti år etter (medforf. Bitten Modal og Elisabet Helsing), D, 31/12-79

 

Debatt, TV-stykke: Når mannlegdomen i broki veks. 19/1-79

 

Debatt, Aft. Censur, eller? 23/7-79

 

Debatt, abort, D. 5/12-79

 

Innlegg: Dag og tid: Barn, ingen verneplikt. ??

 

Debatt, abort/Lahnstein, 25/7-79

 

Intervju 18/10 - NRK

 

Intervju D. Tiåret da følelsene gjorde opprør, 18/7-79

 

Intervju. VG, Kulturhist. 23/11-79

 

 

1980

 

Ga ut Jammersminne, roman

 

Myter om mannen også! D, 20/12-80

 

Debatt_ Kvinneforskning – kvinnepolitikk. 11/9-80

 

Intervju, Extra, nr. 3 – 1980

 

Intervju Media – Avisene… 22/2-80

 

Intervju AB, Mann/kvinne … 11/3-80

 

Intervju Adresseavisen, Nordhus/voldtekt, 26/8-80

 

Intervju VG, Maktkamp… 6/3-82

 

Intervju NRK, Liv Haavik, 20/7-80

 

Intervju Nordlys 1/8-80

 

Intervju BT, 24/4-80

 

 

1981

 

Kunnskapsformidling, et verdispørsmål? Af, 11/2-81

 

Artikkel: Muntert symbolspill for enkjønnet masse, bestilt av (Hans Fredrik Dahl) D, 19/8 81, også i Fotballbladet, 6/81

 

Kjærligheten, frihetens vesen, D, 24/7-81

 

Anmeldelse, Linda Lovelace, Dansen rundt den impotente fallos, D. 6/11-81

 

Litteraturdebatt, Ang. Idar Kristiansen, Faldbakken, Nils. M Knutson, Willy Dahl, osv. div. Tore Stubberud, 81 D. 23/11 -

 

 

1982

 

Det moralske dilemma, Af, 25/6-82

 

Svar til Steigane, 27/8-82

 

Ekteskapet eller livet? D, 21/7-82

 

Debatt: Barn/verneplikt: Barn, en verneplikt, D. 11/16-82

 

Anmeldelse: Badinter, Aft. 13/1-82

 

Intervju – portrett, Adresseavisen, 2/1-82

 

Intervju, Hamar Arbeiderblad, 4/3-82

 

Intervju, Aftp. Ragnhild Plesner, 28/5-82

 

 

1983

 

Sultens nostalgi, Af, 12/1-83

 

Og hva med mannens natur? BT, 23/3-83

 

En kvinnediskriminerende dom, Af, 8/6-83

 

Anmeldelse: Weiert Welles bok om sosial-biologi, M 20/9-83

 

Jovisst finnes mannshatet! Af, 18/10-83

 

Anmeldelse, Mannfolk, 13 innlegg om mannshat i kvinnebevegelsen... M, 8/11-83 Svar, NKM. 7/12-83 (Birgit B. og Solveig Nyhamar polemiserer mot meg i boken).

 

Intervju Västerottens – Kurien 10/2-83

 

Intervju: Nå, Barn gjør kvinner ulykkelige, 17/8-83 nr. 33

 

Debatt om mannfolk-bok

 

Omtale Adresseavisens Elja, 3/12-83

 

Se Arne Wam, A, 9/12-83

 

Sirene, debatt, siste nr. høst 83

 

Omtale Farmand 26/11-83

 

Debatt – Liv Finstad, 26/11-83

 

Intervju Svendak Dagblad 14/11-83

 

Debatt, svar til Else Michelet Får ikke leke i Elses gård, 28/11-83

 

Omtale Samholdvelgeren 29/11-83

 

Debatt Vårt Land, H.Haugsgjerd 1/12-83

 

Svar: 23/12-83

 

Debatt Aft. 8/12-83

 

Omtale Morgenavisen, 6/12-83

 

Debatt M. NKM 7/12-83

 

Debatt, KK, Sigurd Allern (injurierer/beskyldes for løgn) 8/12-83, 17/12-83

 

Debatt, KK (ville ha meg til å stille opp til fotografering), 26/111-83, L.F, S.Hoel

 

Omtale KK. Bjørn Nilsen, 14/12-83

 

Omtale KK. 23/12-83

 

Debatt M. 15/12-83, 28/12-83

 

Debatt Arb. 21/12-83

 

Debatt KK, L.F. 28/12-83

 

Debatt, Aft. Møtet.. 20/12-83

 

Debatt, D. 20/12-83

 

Anmeldelse Kvinnefrukt, M., 28/12-83

 

Intervju Nationen (Agnes Moxnes) 30/12-83

 

Intervju Aftp. 31/12-83

 

Intervju Dag & Tid, Kirsten Ropeid, des. 83

 

Debatt med/om Ida Lou Larsen/Sirene – D. vår 83

 

NRK- utskrift fra samtale med C.Høigaard, des.83

 

 

1984

 

Ga ut Jomfru, mor eller menneske, feministisk filosofi. Bestilt.

 

Kvinnebevegelsen på avveie? Af, 3/1-84

 

Kvinner og stenkasting, Af 20/2-84

 

De fordomsfrie og oss andre, Af, 4/7-84

 

Innlegg 30/7-84 Fordommer, homofobi og Geir Hagland

 

Fritt Fram nr. 3/84 /Friele referat av møtet i Asker.

 

Artikkel: Nazismen og okkultisme... M, 4/5-84, 7/5-84, 8/5-84 og 9/5-84, tils.40 s.

 

Omtale Aftp. 6/1-84

 

Omtale Nytt fra Norge, 16/1-84

 

Intervju NÅ, 25/7-84

 

Intervju Ledelse, 11/12-84

 

Anmeldelse. M. Ann Falkanger 20/1-84

 

Intervju Vi, 22/11-84

 

Intervju Kultur ??

 

Intervju Gudbrandsdølen 9/5-84

 

Intervju/kommentar A.6/11-84

 

Intervju D. 11/8-84

 

Debatt- Eva Ramm, D. 18/8.84 – 21/8-84

 

Intervju Informationen 17.18/11-84

 

Debatt Ullern Avis 14/12-84

 

Debattmøte i Asker, 150 fremmøtte, debatt 29.2.84

 

Debatt B.Vindsetmo, jan.mars, 84

 

Debatt, M& teater, 29/3-84

 

Debatt , intervjureaksjoner, Fred ikke kvinnebeveg.14/9-84

 

Anmeldelse Kishcentable…M.G. M. 7/8-84

 

Debatt:KK’s anmeldelse av J:M.M – 84

 

Debatt – kvinnebevegelse/Arken, D. 25/8-84

 

Omtale Sogn Dagblad 21/1-84

 

Intervju Nationen febr. 84

 

Intervju Dagbladet, 11/8-84

 

Omtale Arken/art. D., 11/8-84

 

Omtale, Ny Tid, Ida L-L 15/2-84

 

Omtale, Ny Tid, Ida L-L. 11/8-84

 

Debatt, angrepet av Kvinnefronten/porno – 20/8-84

 

Siste generasjon som bruker boken? Stv. 17/10-84

 

Svakhet og styrke, Stv. 7/8-84

 

 

1985

 

Mediakultur er ikke bare sirkus og børs, Stv. 5/2-85

 

Fransk kultur for lite kjent i Norge, Stv. 26/2-85

 

Media med monopol på ytringsfriheten, Stv. 14/5-85

 

Enkeltindividet vil bli som alle andre, Stv. 26/5-84

 

Skriftspråket – kulturens grunnlag, Stv. 26/7-85

 

Når småligheten settes i system, Stv. 25/10 -85

 

Fremmede er farlige og lumske kunder, Stv. 7/10-85

 

Barn ingen rett, Af 7/1-85

 

Artikkel: Barn som middel til maktbruk (P2) M, 25/1-85

 

Ideen om det evig opphøyde kvinnelige (P2), M, 23/1-85

 

... Den norske varianten av fatalismen, (P2), M, 14/2-85

 

Pornoaksjonens merkverdighet, D, 16/2-85

 

Det norske menneskets frihet i merkelige bilder (P2) M, 15/3-85

 

Våre dagers vesentlige mangel: Den sammenhengende - lange tiden, (P2) M, 25/3- 85

 

En levende kultuer med en uforpliktende kommunikasjon, (P2), M, juli 85

 

Uvirkeligheten brer seg når sjelen, kulturen og ånden blir hjemløs, (P2), M, juli 85

 

Prostitusjon - en seksualvariant? Af, 5/7-85

 

Alle menn undertrykkere? Af, 10/7- 85

 

Mystikk eller forskning? Af, 5/8-85

 

Kvinnepolitiske floskler, (P2) M, 9/9-85

 

Anmeldelse Hitler.. satanist? M 1/8-85

 

Anmeldelse K. Schieldrup 22/2-85

 

Norgesrevyen, FN-Kvinnetiåret, 85

 

Debatt nazi.. 22/2-85

 

Intervju, Økonomisk rapport ??

 

Intervju, Jante, Aft. ??

 

Intervju Press, gåtefulle, nr.4. 85

 

Intervju D. Kjerringa mot strømmen, 9/3-85

 

Intervju KKlær, 6/5-85

 

Anmeldelse, M. Homo/K.K.Friel, 16/9-85

 

Debatter – pornodebatt angrep på min kronikk mars 85

 

Debatt, Eva Lundgren, Aft. Juli 85

 

Omtale, AA. H. Aft. 25/2-85

 

Omtale M.Skjæraasen, 28/3-85

 

Debatt, Eystein Eggen, 1/3-85

 

Omtaler juli 07

 

 

1986

 

Frie ånder, finnes de? M, 14/4-86

 

Examen Philosophicum, en vare? Af, 26/11-86

 

På godt og ondt, bestilt, Af, 22/7-86

 

Debatt: Den nye feminist-YAP, D. 14/7-86 Populærfeminismen… Nor-press, M. 19/6-86

 

 

1987

 

Ga ut Det elskende menneske, person og etikk.

 

Ga ut Dødt liv, novellesamling

 

Barnets rett til respekt, Af, 8/1-87

 

Fra den opprørske til den totalitære bevissthet, M, 30/1-87

 

Et filosofisk-moralsk forfall, Af, 8/2-87

 

Barneombud og farskap, Af, 16/2-87

 

Når arv hemmeligholdes, D, 20/2-87

 

Erotikk og frihet, M, 30/3-87

 

Politikk og moral, M, 16/9-87

 

Når fortid blir fremtid, Af, 13/8-87

 

Velferd og likegyldighet, Af, 30/12-87

 

Intervju: Fædrelandsvennen, 14/1- oppslag i NÅ.

 

Sammen med Helge: Biologismens seier, 6/8-87

 

Intervju KK. Portrett, høst 87

 

Carmen, Festspillavisen, BA, 27/3-87

 

Debatt, Lørdan – 3/11-87

 

Intervju, Farmand, Tydelig vis, 21/2-87

 

Intervju Aft. Morten Fyhn, krangel/kos, 14/11-87

 

 

1988

 

Litteratur og moral, Ms Morgenmagasin, 10/1-88

 

Debatt, m.bl.a. Edvard Hoem, Espen Haavardsholm, Sverre Asmervik, Ingvar Ambjørnsen, Fredrik Skagen, Jon Peter Rolie, Eugene Schoulgin, Øyvind Myhre, Roar Skolmen

 

I psykens grenseland, D, 29/7-88

 

Kvinner på mote? Af, 29/7-88

 

Intervju Haugesunds avis, 88, vås, (Steinar Haugerud)

 

 

1989

 

Ga ut Inntrengere, roman

 

Venstresidens politiske medisinmenn, Af, 6/1-89

 

Renhetens galskap, Af, 5/3-89

 

Statsfeminismen er her, Af, 9/3-89

 

Den trettende uken, Af, 7/8 - 89

 

Retten til å ta liv, Af, 8/8- 89

 

Intervju Portrett, Universitas, 10/5-89

 

Credo: Den 13. uken. Nr. 9. 20/10-89

 

 

1990

 

Ga ut Det kjempende menneske, maktens etikk

 

Kunstens frihet i et misforstått demokrati, Af, 14/2-90

 

Intervju Stud.jur. Å kose seg… nr./90

 

Debatt A. 13/8. Kvinneforskere, 13/8-01

 

HSB Journalen…menneskesyn…nr.6. 90

 

 

1991

 

Personen, moralens kilde, Af, 19/3-91

 

Men moral har alltid en kilde, Af, 10/6-91

 

Et litterært overgrep, Af, 28/6-91

 

Kvinneforskere, respekt for andre mennesker, Af, 13/8-91

 

Banebrytende om Wittgenstein, Af. 13/12-91

 

Debatt, A. Respekt… 13/8-91

 

Debatt, A, 25.6.91

 

Intervju Vårt Land, abort, okt. 91

 

Anmeldelse, Favntak, G.B, 91

 

 

1992

 

Ga ut Under godhetens synsvinkel, essayssamling

 

Virkningen av det totalitære, ID,18/9-92

 

Og historien gjentar seg, ID, 13/11-92

 

Den snille kan være den onde, ID, 30/11-92

 

TV- du falske venn! ID, 29/12-92

 

Når vinneren tar alt, Af, 23/6-92

 

Den kriminelle bevissthet, D, 12/4-92

 

Barnet som er forlatt av alle, Af, 5/10-92

 

Fra avmakt til makt, M. 11/7-92

 

68 – opprør, del II M. 23/5. 92

 

Intervju Dagbladet, Barnløs av egen vilje, 31/10-92

 

Intervju M. Hun tror kun på… 5/12-92

 

Intervju Aktuelt, Åndelige verdier… 16/10-92

 

Intervju Høyres Avis, 29/01-92

 

Intervju , G.Kiese?? febr./mars 92

 

 

1993

 

Ga ut Tvillingssjeler, roman

 

Farlige fordommer!? ID 25/1-93

 

Kirken, Statens hus? ID Af, 12/2-93

 

Barbrystet inkonsekvens, ID Af, 12/3-93

 

Den nye kvinnen, - en bøddel, ID 26/5-93

 

Bogart og hans kvinne, ID 12/7-93

 

Hvem føler vi med? ID 26/7-93

 

Med troll på hjernen, ID 5/8-93

 

Sammenhengen erotikk og død, ID 13/8-93

 

Galskap og politikk, ID 16/9-93

 

Feil, skyld og ansvar, ID 22/9-93

 

TV 2 på heisatur, ID 5/10-93

 

Gravide symboler, ID 12/10-93

 

Medisinske overgrep, ID 25/10-93

 

Ved våre fulle fem? ID 18/11-93

 

Det naturligste av alt å tenke på, Af, 7/3-93

 

Motsetninger og nasjonal identitet, 18/7-93

 

Folket: På bakgrunn av Bjugn og… 3/12-93

 

Intervju Dag og Tid, Fallos.. 12/8-93

 

Byen bak slottet, G.H. høst 93

 

Folket, jukse intervju (G.Gjertsen) 19.12.93

 

 

1994

 

Verdinøytral holdningsløshet, ID,17/1-94

 

Frihet og rett - for hvem? ID, 25/1-94

 

Et kvinnesaklig dilemma, ID, 4/2-94

 

Konkurransens velsignelser, ID, 4/3-94

 

Er den gode en helgen? ID, 29/3-94

 

Et lite spørsmål i all uskyldighet, ID, Af, 15/4-94

 

Hvor ble skammen av? ID, 5/5-94

 

Demokratiske beslutninger - hva er det? ID, 10/5- 94

 

Det mange-dobbelte individ, ID, 20/5-94

 

Symbol eller virkelighet, ID, 30/5-96

 

Ulovlige ektefeller, ID, 5/7-94

 

I behovenes merkelige verden, ID, 27/7-94

 

Når politikk blir religion, ID, 19/8-94

 

Kontroversiell og syndebukk, ID, 7/9-94

 

Tilfellet Sjirinovskij, ID, 3/10-94

 

Pakk og massesymboler, ID, 15/11-94

 

Norges evige avmakt, ID, 8/12-94

 

Et kvinnesaklig dilemma, Af, 4/2-94

 

Intervju Sparebanken, Hva er det gode liv, nr.4-1994

 

Intervju, Romsdals budstikke, 18.11.94

 

Intervju Aft. 23.6.94

 

 

1995

 

SAS-bladet: Tidsillusjoner, februar 95.

 

Det uttynnede mennesket, mars 95

 

Fredsmeklere, et nytt yrke? april/mai 95

 

Noen spørsmål om kjærlighet, nr.5, 95

 

Hysteriske tider, BT, 3/10-95

 

Nei - folket, ID, 11/1-95

 

Frihetens krav, ID, 17/2-95

 

Dypt alvor som TV-show, ID, 21/3-95

 

Feministenes nye guder, ID, 25/4-95

 

Vår mor i himmelen, ID,12/6-95

 

Utfordringen i Bejing, ID, 17/7-95

 

Mann og kvinne, ID, 3/8-95

 

Idyllen slår sprekker, ID 18/9-95

 

Demokratiske plikter, ID, 23/10-95

 

Elitestyre? ID, 3/11-95

 

Norge og Iran, ID, 6/12- 95

 

Intervju Fysioterapeuten, Det moderne samfunn setter spor, 2/1-95

 

 

1996

 

Ga ut utredning: Kultur og kjønn, departementets bestilling

 

Elsket av folket, 10/1-96

 

Den tomme politiske vilje, ID, 28/2-96

 

Dumme lesere, smarte selgere, ID,12/4-96

 

Islam og anti-islam, ID, 3/6-96

 

Norge i kritisk dialog? ID, 4/7-96

 

Kunsten å omgåes mennesker, ID, 19/8-96

 

Det demokratiske sinnelag, BT, 1/31- 96

 

Politiets krigsyndrom, BT 18/6-96

 

Det utvidede arbeidsbegrep, BT, 6/7-96

 

Det naturligste av alt, Credo, nr. 6. 96

 

BT- oppslag, med svar 12/10-96

 

1997

 

Pleie og varme, ID, 25/2-97

 

Rettferdighet, ID, 25/3-98

 

Kjærlighetens gjerninger, ID, 8/4-97

 

Den nye folkesykdommen, ID, 29/5-97

 

Statlig nymoral, ID, 29/7-97

 

Islams kvinner, 14/8-97

 

Maryam Rajavi, Irans Luther, BT, 12/7-97

 

Intervju Familien, Mennesket … 8/9-97

 

1998

 

Ga ut Velferd uten ansikt.

 

Hjertets verdier, ID, 30/1-98

 

Kjærlighet er ikke nok, ID, 27/5-98

 

Kampen alle kan vinne, ID, 13/7-98

 

Hva er en familie? ID, 14/9-98

 

Frisk og rik - men lykkelig? ID, 13/11-98

 

Menneskeverd og fleksibilitet, D, 19/2-98

 

Intervju, Total/frivillig arbeid, mars? 98

 

Intervju portrett, Klassekampen, okt.98

 

 

1999

 

Om å bli såret, ID,18/1-99

 

Den lange veien, ID, 16/3-99

 

Hatets mentalitet, ID, 10/5-99

 

Sosiale selvskadere, ID, 23/7-99

 

En moralsk systemfeil, ID, 26/7-99

 

Teknikken gir og teknikken tar, Gemini, nr. 99

 

Intervju Valdres, Fjellet … nr. 3

 

Intervju Familien, febr.99

 

Intervju Sunnmørsposten, Gode liv, febr.? 99

 

 

2000

 

Skal 68’erne frelse oss? S, 27/01.00

 

Hvorfor vi ikke trenger politikere, S, 2/5-00

 

Elsker du meg? S, 9/8-00

 

Hva med verdigheten? S, 22/11-00

 

Monarkiets mening, Af, 18/9-00

 

Intervju Valdres, juli 2000

 

 

2001

 

Ga ut Kunsten å tenke, en filosofisk veiledning til et bedre liv

 

Monarkiets begrunnelse, D, 16/6-01

 

Intervju Norsk Ukeblad, nr. 33-91

 

Hatets fanger, S, 26/9-01

 

Lær dem å si nei, S, 23/1-02

 

Intellekt og moral, (kulturdebatt) 23/1-02

 

Klynker Henrik? S, ?/2-02

 

 

2002

 

Ga ut Den gode sirkel, kjærlighet og helse

 

Hva er en familie? Dam. 23/3-02

 

Hvorfor snakke sammen? Dam. 26/4-02

 

Er 13-åringer dukker? Dam.14/6-02

 

Tro og vantro, Dam. 23/8-02

 

Vennskapets ild, Dam. 20/9.02

 

Moralen, den nye skammen? Dam.18/10-02

 

Heller elske, enn bli elsket? Dam.15/11-02

 

Det usynlige offer, Dam. 13/12-02

 

Jaget etter surrogater, D 16.11.02

 

 

2003

 

Hva praten skjuler, Dam. 3/1-03

 

Kjærlighetens død, Dam. 31/1-03

 

Prostitusjon og håpstenkning, Dam. 28/2-03

 

Debatt ??

 

Det nærværende håp, Dam. 21/3-03

 

Håpet som stjerne, stål og fugleunge, Dam. 7/3-03

 

Kjærlighet og status, Dam. 2/5-03

 

Livstablåer, Dam. 27/6-03

 

Forvirringens tid, Dam.15/8-03

 

Et lite gudsbevis, Dam.10/10-03

 

Konsentrasjon, Dam.7/11-03

 

Selskapssyke, Dam. 5/12-03

 

De kaller det ære, D, 23/2-03

 

Forutsigbar tabloidpresse. D. 10.09.03

 

Retten til et privatliv, Af. 26/9-03

 

Makt og moral, Adr. (bestilt) 27/11-03

 

Kort intervju D, 22.10. 03.

 

 

2004

 

Ga ut Det sårbare menneske, en filosofi om skam, synd og skyld,

 

En drøm, Dam. 9/1-04

 

Vekk meg! Dam.??

 

Aldersfortyrrelse, Dam.30/5-04

 

Et skaut til debatt, Dam. 6/2-04

 

Anstendighet (monarkiet) Dam. 5/3-04

 

Å helligholde, Dam. 2/4-04

 

Shabanas gapestokk, Dam. 7/5-04

 

Tilgivelsens mirakel, Dam. 4/6-04

 

Skaut fremfor menneskeverd? Af, 15/1-04

 

Skaut er ikke muslimsk, Af, 28/1-04

 

En ærens doktor, BT 29/8-04

 

Skamfulle Norge, D. 7/11-04

 

Formålsløse liv (Krf.§) D. 11/12-04

 

Det sårbare menneske, Dagen, 19/10-06

 

Spetakkel, takk, Portrettet, Dagbl. 17.04.04

 

Kort Intervju 28.04.04, Dgbl.

 

 

2005

 

Ga ut Livstro, lesestykker

 

En overbevist mann, BT, 26/4-05

 

Nakne damer, BT, juni 05

 

Trakk meg som spaltist pga. BT’s markedsføring, se PFU sak 233/05. Debatt.

 

En flom i mediaene, 15/1-05 Af.(+svar)

 

Moral i vår tid, BT 15/2-05

 

Hvor er de intellektuelle, KK, 5/2-05

 

(bestilt, foredrag Mono)

 

Trosfrihet for kristne, D. 12/6-05

 

Rumpefilosofi, Dagbladet, 30/8-05

 

Friheten til å dumme seg ut, Kronikk Dagbladet 6/9-05

 

Skammens apostler, BT, Magasinet, 8/10-05

 

Intervju Eva Bratholm, 15/2-05, D

 

 

2006

 

NRK, Sensur og ytringsfriheten, spalte, KK, jan.06

 

Intervju, ytringsfriheten, Dagen, 26/01-06

 

Artikkel om samme tema, spalte, Dagen jan. 06 ?

 

Det snille Skandinavia, artikkel, Af. 26/2-06

 

Hva med troen? VH, spalte, 18/12-06

 

Den prostituertes skam, kronikk, (min tittel: Prostitusjon, penger og skam). Aft. 26/7- 06, innlegg.

 

Massebetegnelser, innlegg, Af., nov. 06

 

Flere utfor lederstupet, Af. 21/1-06

 

Verbal vold, BT, 3/8-06

 

Kjærligheten til den ene, kronikk. BT, 19/11-06

 

Venstrelandsmøte, BT, 2/5-06

 

Oppslag BT 7/3 -03, møte

 

Kongelig statssensur, KK, 11/01-06

 

 

2007

 

Ga ut Det innerste valget

 

Offerets makt, VG 5/2-07,

 

Kjønnsnøytralt ekteskap, et absurd påfunn, VH, 26/5-07

 

Kristendommens storhet, VH, 14/7-07

 

Politiske roteringer, KK, 17/6-07

 

Metamoralisme, VH, 29/8-07

 

Karitas problem, VG, 4/10-07

 

Ekteskapets ensretting, VH, 15/10-07

 

Det politisk blir ukorrekt, VH, 20/10-07

 

Nådens ord, VH, 8/12-07

 

Det kristne ekteskapets død, BT, 17/12-07

 

 

2008

 

Grunnlovstridig ekteskapslov, VH, 7/1.08

 

Kjærlighetens komedie, VH, 26/1-08

 

Barn er ikke dumme. Innlegg Bt. ?? /3.08

 

Forakt for religion, innlegg Af. 31/3.08

 

Moderne kjønnsfascisme, kronikk, VG, 7.05.08

 

Det konstruerte barnet, spalte VH, 4.04.08

 

Følelser og politikk, kronikk, febr.08

 

Stigmatiserte barn, BT, 3/6-08

 

Likestillingstoget, VH, 24/5-08

 

Narsissistisk lov, Kronikk, KK, 4/6-08

 

Historiens demon, kronikk Af. 7/6-08

 

Forakt for religion, innlegg, 31/3-08 Aft.

 

Fremtiden er her, kronikk, St.Aft. 10/6-08

 

Intervju BT, 5/6-08

 

Intervju D, 19/6-08

 

Intervju Verdibørsen 19/6-08

 

 

Nyere artikler/kronikker blir tilført etterhvert - en del ligger på forsiden og under debatter.

Debattene har vært mange. Ofte har de startet med at noen har irritert seg over at det kommer frem at jeg tror på moral som iboende naturlige lover.

 

I den første tiden oppfattet jeg nok ikke at mange ville ha fjernet den moralske tenkningen. At det var den som ergret dem aller mest.

 

I 1971 deltok jeg på en kvinnekonferense i Rostock, og hørte gjennom flere dager alle si akkurat det samme. De snakket om ein Meer des Friedens sein...

 

Jeg holdt en tale om nyfeminisme som førte til at det ble oppstandelse, mange av kvinnene tok av øretelefonene og ville ikke høre. Men deres privatsjåfører likte det jeg sa.

 

Norsk kultur er stastisk - ubevegelig retorikk fra gammelt av.

 

Norge har nå lenge vært et land der moral skulle erstattes med politikk. Sosialister vil ha et folk som ikke tenker moralsk selv, men som bruker de sosialistiske slagord/dogmer om frihet og likhet som rettsnor for hva som er moralsk rett og galt. Man mener at moralen ikke eksisterer annet enn som overbyggninger. Derfor benektes den moralske erfaringen.

 

AKP- ml har vunnet den krigen de startet i 1970 - årene. Den blodige revolusjonen kom aldri, men det har også vist seg å være unødvendig. Nå tenker et flertall av medias jouurnalister i takt med sosialistene og de aller fleste debatter er styrt av hva som passer sosialistene.