Nina Karin Monsen • nina.karin.monsen@online.no • © 2009  

Nina Karin Monsen

Statsstipendiat, Fag- og skjønnlitterær forfatter.

NINA KARIN MONSEN

BIOGRAFI

 

 

Statsstipendiat, Fag - og skjønnlitterær forfatter

 

Født i Bergen, 1943

 

 

 • Magister i filosofi (Universitetet i Oslo) 1969
 • Studerte i Århus i 1966.
 • Lærer ved Examen Philosophicum (Bergen, Trondheim, Oslo og forskjellige folkeuniversiteter og friundervisning, i studietiden og senere, ca. 12 år tilsammen.)
 • Forskningsstipendiat NAVF 1971-1973
 • Universitetsstipendiat i filosofi (UiO) 1973-1980
 • Statens treårig kunstnerstipend, 1989-91.
 • Diverse arbeidsstipendier fra Norsk Faglitterær Forfatterforening,
 • Reisestipend til Paris, 5 mnd. (1985) og Boston 3 mnd. (1990)
 • 1991 frilans
 • 2004 statsstipendiat

 

 

Spesielle forelesninger:

 

 • Holdt den første Karin Westman-Berg forelesningen, Uppsala Universitet, 1983.
 • Holdt Gordon Jonsons Minneforelesning, Modum Bad, 1993.
 •  

 

Priser:

 

Fikk Kjetterprisen 1980?

 

Fikk Fritt Ords Pris 2009

 

 

Fag- og skjønnlitterær forfatter.

 

 • 19 bøker
 • Deltaker i antologier, artikler og noveller
 • Deltaker i samfunnsdebatten, kronikker og artikler, siden 1970.
 • Skrevet fast i Aftenposten i ti år, til 2002.
 • I Klassekampen ca. et år, 06/07.
 • Skriver fast i Velsignet Helg.
 • Skrev i tre forskjellige spalter i BT: Tett på (05), ... (07) og Søndagsgjesten (08-09).

 

Annen virksomhet:

 

 • Var med og startet nyfeministbevegelsen 1970.
 • Var med og startet Tverrlitterært Kvinneforum 1978.
 • Var med og startet og ledet IFAF, en anti-fundamentalistisk forening med spesiell interesse for iranske forhold, 1994 – 1998.
 • Var med i Venstres prinsippprogramkomité 05/06. Trakk meg fra komitéen halvveis ut i arbeidet.
 • Sitter i representantskapet for Vårt Land (06- )

 

 

Foreleser og foredragsholder:

 

 • Forelest i utlandet ved universitetene:
 • Sverige: Stockholm, Uppsala, Gøteborg, Umeå.
 • Danmark: København
 • Nederland: Amsterdam, Groningen, Utrecht.
 • Sveits: Zürich, Jung – instituttet.
 • USA: Universitetene Maryland og Georgetown.
 • Forfatterturné i Finland: Helsinki, Hangø og Ekenäs

 

 

I dag - 2011:

 

Debatten om ekteskapet fortsetter. Ny forening er startet: For sant Ekteskap. Se forsiden. Ellers foredrag og forelesninger. Jeg prioriterer foredrag om den forfalskede ekteskapsloven og barneloven, barnemarkedet sterke vekst, sannhet, personalisme, menneskesyn, moral, mellommenneskelige relasjoner, kommunikasjon, makt, kjærlighet, samt velferdssamfunnets utvikling.

Det er ett viktig spørsmål som hele tiden har styrt mine akademiske og intellektuelle interesser: Hva betyr moralen - dvs. viljen til sannhet, rettferdighet og respekt for den andre, for menneskets utvikling som person?

 

Altså de egne valg som den enkelte gjør eller ikke gjør, valgene som styrer hverdagen og livskvaliteten.

 

 

Denne personlige moralen oppfatter jeg som avgjørende i all tenkning på alle plan, og er den beste metoden som finnes til å sikre kvalitet i eget liv, arbeid og i mellommenneskelige forhold. Det er naturligvis en livslang prosess.